PROTOKÓŁ Nr 23/2024 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z dnia 5 lipca 2024 r., z udziałem Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

* * *

Poniżej PROTOKOŁY Zarządu z lat poprzednich dotyczące Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 21.06.2023 r.

W 2020, 2021, 2022 roku WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, nie odbyło się z powodu pandemii COVID-19

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 11.06.2019 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 05.06.2018 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 07.06.2017 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 07.06.2016 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24.06.2015 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16.06.2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 11.06.2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących i sekretarzy części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25.06.2012 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13.06.2011 r.