RADA  PRZEDSTAWICIELI  NIERUCHOMOŚCI  OSIEDLA  „BŁONIE”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”
Kadencja 2022-2025

 

Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Przewodniczący RPN – Szabała Elżbieta
Z-ca Przewodniczącego – Malik Marek
Sekretarz – Samborska Janina

Przewodniczący Komisji GZM – Januszek Jadwiga
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tarkowska Zofia
Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Samborska Janina

Członkowie:
1. Kisiel Rafał
2. Rak Helena
3. Skwarek Agnieszka
4. Szczygieł Tadeusz
5. Turski Andrzej