ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informator Nr 72 SM “Czuby” – Artykuł 05

REALIZACJA REMONTÓW w SM CZUBY w 2020 r.

Roboty remontowe w SM Czuby w 2020r wykonywano w oparciu o zatwierdzone plany Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Zakres wykonanych robót jest znacznie większy niż zaplanowano ze względu na podejmowane działania w zakresie wyboru wykonawców w przetargach, wyboru najkorzystniejszych ofert cenowych, wykonywanie bieżących robót konserwacyjno – naprawczych systemem gospodarczym przez konserwatorów oraz na wniosek mieszkańców nieruchomości z zachowaniem warunków bezpieczeństwa przez wykonawców i konserwatorów.

Ponadto przeprowadzaliśmy bieżące kontrole sprawności i konserwację dźwigów osobowych zgodnie z zaleceniami dozoru technicznego.

Na bieżąco wywożono porzucone przez mieszkańców przedmioty i nieczystości z korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku.

Usuwano wszystkie usterki dotyczące nieszczelności w pomieszczeniach wspólnych, nieszczelności drzwi i okien na klatkach schodowych, suszarniach i pralniach oraz korytarzach i pomieszczeniach piwnicznych dzięki takim działaniom zmniejszono opłaty za centralne ogrzewanie.

W okresie zimowym własnym sprzętem odśnieżamy i nadal będziemy odśnieżać oraz posypywać piaskiem przejścia piesze i drogi osiedlowe.

Wszystkie podjęte działania zmierzały i nadal zmierzają do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia stanu technicznego i estetycznego istniejących obiektów budowlanych ich otoczenia i urządzeń z nimi związanych.

Efekt wykonanych prac to pozytywna zmiana estetyki osiedli, zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej mieszkań.

1. Osiedle SKARPA

– malowanie klatek schodowych w budynkach Radości 9, 11, Romantyczna 15
– ocieplenie ścian północnych w budynkach Radości 3, 5
– ocieplenie południowych ścian szczytowych w budynkach Przedwiośnie 1, 3, 7
– wymiana lewego dźwigu osobowego w budynku Radości 14
– wykonanie zatoki postojowej przy ul. Przytulnej
– wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Romantycznej 15
– wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym w mieszkaniach budynku Sympatyczna 1
– wymiana sterowań w dwóch dźwigach osobowych łącznie z wymianą zamkorygli w budynku Sympatyczna 12
– wymiana lamp na energooszczędne w budynkach Sympatyczna 2, 4
– remont nawierzchni asfaltowej w osiedlu
– wymiana wykładziny podłogowej na posadzkę z gresu na kondygnacji technicznej w budynku Romantyczna 9
– wykonanie renowacji wschodniej elewacji budynku Radości 10
– wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku Gościnna 3
– wykonanie remontu wejść do budynków Fantastyczna 4, 6, 8
– wykonanie remontu komór zsypowych i wejść do klatek budynków Sympatyczna 1 i Sympatyczna 3
– remont niższej części dachu budynku Fantastyczna 11
– wykonanie projektu technicznego na wykonanie drogi pożarowej przed budynkiem Gościnna 3
– wykonanie projektów technicznych na przebudowę instalacji gazowej w budynkach Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4
– bieżące remonty dźwigów w budynkach osiedla
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach Sympatyczna 2, 4
– przegląd instalacji odgromowej w budynkach Gościnna 11 Romantyczna 9, 10, Radości 9, 11, Przedwiośnie 1
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja zieleni w osiedlu

2. Osiedle RUTA

– remont nawierzchni asfaltowej części drogi wraz z zatoką parkingową od ul. Rucianej do ul. Stokrotki
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod sześć wiat śmietnikowych wraz z dojściami do altan przy ul. Różanej 17, 21, 27, Dziewanny 9, 13, Jana Pawła II 9
– wykonanie i montaż sześciu wiat śmietnikowych przy ul. Różanej 17, 21, 27, Dziewanny 9, 13, Jana Pawła II 9
– remont chodników od strony lokali użytkowych budynku Jutrzenki 10
– remont rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich w budynku Różana 12
– wykonanie renowacji gontów bitumicznych i obróbek blacharskich na dachu budynku Różana 12
– wymiana stolarki okiennej i parapetów w pralniach , suszarniach i korytarzach kondygnacji technicznej w budynku Różana 7
– wykonanie malowania ścian wejść na dziedzińce wewnętrzne budynku Jutrzenki 10
– malowanie elewacji budynku Dziewanny 8
– mycie części pokrycia dachowego w budynku Jutrzenki 10
– malowanie korytarzy na parterach / przed windami / w budynku Watykańska 10
– wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wzmocnienia i naprawy spękań ścian osłonowych budynków Watykańska 8,10
– wykonanie projektu technicznego ocieplenia ścian zewnętrznych i wzmocnienia ścian osłonowych budynku Watykańska 6
– remont odwodnienia , chodnika i schodów przed budynkiem Jutrzenki 10
– remont murków oporowych przy wjeździe do garaży oraz uzupełnienie płytek klinkierowych na murkach i cokole budynku Jutrzenki 10
– montaż siatek zabezpieczających przed ptakami w budynkach Stokrotki 1, 3, 5, 7
– czyszczenie elewacji północnej budynku Różana 27
– malowanie korytarzy piwnicznych wraz z uzupełnieniem izolacji rur c.o. i c. w. w budynku Dziewanny 1
– bieżąca konserwacja dźwigów
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja i renowacja zieleni w osiedlu

3. Osiedle ŁĘGI

– malowanie klatek schodowych w budynkach Kaczeńcowa 8, Tymiankowa 56, 58
– budowa parkingu wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych przy ul. Kaczeńcowej
– wykonanie dokumentacji technicznej remontu zadaszeń nad wiatrołapami budynków Tymiankowa 48, 50, 52
– remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu budynków Bociania 6, Biedronki 9
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
– renowacja elewacji frontowej wraz z remontem schodów, prześwitu budynku Tymiankowa 1 i częściowa renowacja elewacji północnych budynków Kaczeńcowa 1, 3
– remont ściany frontowej wjazdu na dolny poziom garaży, remont balustrad i obróbek blacharskich górnej estakady garaży , remont krat dolnego poziomu garaży przy Biedronki 1
– remont zadaszeń wiatrołapów wraz z wymianą drzwi wejściowych budynków Tymiankowa 48, 50, 52 – w trakcie realizacji
– remont koszy podokiennych budynki Kaczeńcowa 8, 10
– udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej przy Wiklinowej 6
– uszczelnienie wpustów rynnowych przy Bocianiej 1
– miejscowe uszczelnienie estakady przy Bocianiej 1
– remont przykanalika kanalizacji burzowej przy ul. Bocianiej 10
– montaż zasuwy zwrotnej na kanaliku przy ul. Tatarakowej 2
– czyszczenie przykanalika kanalizacji sanitarnej przy u. Tatarakowej 16
– monitoring kanalizacji burzowej parkingu przy ul. Tatarakowej
– rozbiórka ogrodzenia i uporządkowanie terenu parkingu przy ul. Tatarakowej
– utwardzenie i ogrodzenie terenu podstawienie kontenerów na śmieci przy ul. Tatarakowej
– wykonanie dokumentacji projektowej, montaż latarni trójramiennej oraz wymiana źródeł światła latarni parkingu na energooszczędne przy ul. Tatarakowej
– montaż latarni solarnej przy ul. Tymiankowej 3
– remont istniejącego oświetlenia wraz z montażem dodatkowego oświetlenia parkingu przy ul. Tatarakowej 28
– remont altan śmietnikowych w osiedlu
– bieżąca konserwacja dźwigów i hydroforni
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja zieleni w osiedlu

4. Osiedle BŁONIE

– remont nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i nawierzchni chodnika przy ul. Dragonów
– czyszczenie i impregnacja elewacji budynku Rycerska 5
– malowanie klatki schodowej w budynku Kawaleryjska 18
– wykonanie i montaż nakładek drewnianych balustrad na klatce schodowej w budynku Kawaleryjska 18
– naprawa izolacji ściany szczytowej oraz wykonanie studni chłonnej w budynku Ułanów 22
– wykonanie i montaż zadaszeń nad prześwitami budynków Hetmańska 14 i 16
– remont opaski odwadniającej w budynku Hetmańska 12
– wykonanie chodnika przy budynku Dragonów 3
– wymiana instalacji domofonowej w budynkach Kawaleryjska 8, Rycerska 5
– uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach Hetmańska 6, 8, 10, Szaserów 9, Rycerska 2, 4, 6, 8
– bieżąca konserwacja dźwigów
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja zieleni w osiedlu

5. Osiedle WIDOK

– malowanie elewacji / likwidacja glonów i zabrudzeń / budynku Bursztynowa 32 kl. schodowa IV-VII
– malowanie balustrady nad garażami przy Bursztynowej 29
– remont opaski, schodów do drzwi ewakuacyjnych , chodnika oraz odtworzenie chodnika po awarii przy budynku Bursztynowa 30
– remont schodów do prześwitu oraz wejściowych do kl. schodowych / IV, V, VI / do budynku Bursztynowa 31
– remont schodów terenowych do wąwozu przy Szmaragdowej 46
– wykonanie nowej nawierzchni parkingu z płyt ażurowych przy Topazowej 6
– wykonanie pokrycia daszku łukowego nad V kl. schodową w budynku Bursztynowa 19
– wykonanie nowych obróbek z papy termozgrzewalnej daszków nad balkonami kl. schodowej I-III oraz XI w budynku Bursztynowa 19
– wymiana obróbki blacharskiej murków okalających dach nad garażami oraz ścian oporowych okalających parking przy Bursztynowej 29
– zmycie i odgrzybienie elewacji północnej budynku Bursztynowa 24
– remont elewacji hydroforni przy Bursztynowej 30
– remont elewacji IX kl. schodowej budynku Bursztynowa 32
– dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach wejściowych do kl. schodowych IV, V, VI w budynku Bursztynowa 31
– uszczelnienie naraża ściany między kl. schodową VI i VII w budynku Bursztynowa 35
– montaż kratek wentylacyjnych na otworach stropodachu w budynkach Bursztynowa 30, Szmaragdowa 30
– naprawa elewacji kl. schodowa I w budynku Szmaragdowa 36
– montaż antypapów w budynkach Szmaragdowa 30, 34
– remont ścian szczytowych budynków Szmaragdowa 4 / kl. IX /, Szmaragdowa 36, 46 / kl. II /
– wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz wiatrołapów do kl. schodowych w budynku Bursztynowa 34
– wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach osiedla
– wymiana uszkodzonych mieszaczy c.w.u. w logo termach w budynkach Topazowa 4, 6
– wymiana odcinka przyłącza kanalizacji w budynku Bursztynowa 30 / po awarii sieci wodociągowej /
– dostawa i montaż latarni parkowej ze sterowaniem przy ul. Bursztynowej 32
– montaż nasad z turbo wentami / 3 szt. / w budynku Szmaragdowa 4
– monitoring i szlifowanie odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej do kl. VIII w budynku Szmaragdowa 36
– monitoring poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej poniżej posadzki piwnic w budynku Bursztynowa 30 / po awarii /
– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w piwnicach i klatkach schodowych w budynkach Bursztynowa 21, Szmaragdowa 30, 34
– opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stanu budynku Bursztynowa 30 po awarii sieci wodociągowej
– konserwacja i naprawy dźwigów w budynkach osiedla
– remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw
– budowa osłony pojemników na odpady przy Szmaragdowej 16
– remont balkonów , montaż listew systemowych z kapinosami w budynku Szmaragdowa 4
– remonty cząstkowe schodów terenowych , ciągów pieszych i opasek przy budynkach w osiedlu
– udrażnianie pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w osiedlu
– uszczelnianie dachów i kominów po zgłoszeniach szkód zadaniowych w budynkach osiedla
– przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach osiedla
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja zieleni w osiedlu

6. Osiedle PORĘBA

– częściowy remont kominów wentylacji grawitacyjnej w budynkach Perłowa 8, Szafirowa 5, Turkusowa 3, Bursztynowa 1C, 14, Agatowa 18
– wykonanie barierki przy schodach budynku Turkusowa 1
– remont zewnętrznych schodów terenowych Szafirowa 3, 5
– malowanie parteru klatki schodowej w budynku Bursztynowa 8
– remont instalacji domofonowej w budynkach Perłowa 8 kl. VII, Bursztynowa 1 kl. II, Bursztynowa 1C kl. IV, Bursztynowa 3 kl. VI, Bursztynowa 6 kl. I, Bursztynowa 10 kl. I, Bursztynowa 12 kl.VI, IX, X, Turkusowa 1 kl. I, III, X, Turkusowa 3 kl. I, V, VI, VIII, IX, Agatowa 12 kl. I, VI, Agatowa 14 kl. I, Agatowa 16 kl. I, II, Agatowa 18 kl. V
– remont oświetlenia klatek schodowych budynkach Turkusowa 1, 3, Bursztynowa 1, 3, 12, 14,
– miejscowe remonty dachów w budynkach Perłowa 4, 8, Szafirowa 5, Turkusowa 1, 3, Bursztynowa 1, 1C, 12, 14, Agatowa 12, 16
– remont nawierzchni jezdni ulicy Szafirowej w ramach środków finansowych z budżetu obywatelskiego
– bieżąca konserwacja dźwigów
– naprawy usterek elektrycznych, hydraulicznych, brukarskich i ogólnobudowlanych
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
– konserwacja zieleni w osiedlu

Zarząd Spółdzielni

Lublin dn. 25.11.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie