UCHWAŁA NR 44/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie: zmiany stawki na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Różanej 14.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2pkt 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia podnieść od 01.04.2019 r. stawkę odpisu na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Różanej 14 na 3,50 zł/m2 pod warunkiem dostarczenia przez mieszkańców do końca bieżącego roku pisemnej zgody większości właścicieli lokali liczonej udziałami w nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:55, 28 grudnia 2018

Kategorie: Bez kategorii