Wykaz Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – kadencja 2016–2019

Osiedla Skarpa – 18 członków

Prezydium Rady
– Przewodniczący Rady – Dudek Edward
– Z-ca przewodniczącego – Augustowski Wiesław
– Sekretarz – Mazurek Tadeusz
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Gajowiak Ryszard
– Przewodniczący Komisji GZM – Morawski Jan
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Żak Waldemar

Członkowie
Antoniewski Leszek, Dunecka Małgorzata, Matuszak-Król Anna, Wojtas Krzysztof, Kot Aleksander, Ławniczak Zbigniew, Małek Józef, Portala Andrzej, Stadnik Grażyna, Sapieha Roman, Temperowicz Magdalena, Włodek Ireneusz.

Osiedle Ruta – 20 członków

Prezydium Rady
– Przewodniczący Rady – Gontarz Zbigniew
– Z-ca przewodniczącego – Firlej Mirosław
– Sekretarz – Rupczewska Barbara
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janiak Elżbieta
– Przewodniczący Komisji GZM – Ćwiklińska Urszula
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Wójtowicz Bożena

Członkowie
Buda Tomasz, Gębal Andrzej, Jaremek Dariusz, Łukasiewicz Alicja, Kulik Maria, Rossa Ryszard, Bielecki Stanisław, Kopyciński Andrzej, Okoń Zbigniew, Wronka Krzysztof, Meteiski Jacek, Socha Andrzej.

Osiedla Łęgi – 12 członków

Prezydium Rady
– Przewodnicząca Rady – Przybyś-Ziemba Danuta
– Z-ca przewodniczącego – Kołczewski Michał
– Sekretarz – Banach Henryk
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Warych Marian
– Przewodniczący Komisji GZM – Wilk Mirosław
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Osiewicz Jadwiga

Członkowie
Chodkiewicz Stefania, Dąbek Grażyna, Sobka Andrzej, Bartoszcze Leszek, Tanikowski Stanisław, Lulis Anna.

Osiedla Widok – 20 członków

Prezydium Rady
– Przewodniczący Rady – Jasiński Edward
– Z-ca przewodniczącego – Lewandowski Henryk
– Sekretarz – Kwiatkowski Józef
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dudkowski Jerzy
– Przewodniczący Komisji GZM – Ciseł Roman
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Kiełbińska Renata

Członkowie
Babiarz Mirosław, Boguta Magdalena, Brożyna Marta, Brzozowska Elmira, Górna Anna, Głuska Ilona, Kowalczyk Hanna, Kulesza Jadwiga, Niescior Adam, Ostrowska Wioletta, Staszczuk Zuzanna, Sztorc Wiesław, Żak Albert, Żak-Hamulczuk Agata.

Osiedla Błonie – 10 członków

Prezydium Rady
– Przewodniczący – Turski Andrzej
– Z-ca przewodniczącego – Stadnicka Alicja
– Sekretarz – Samborska Janina
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stadnicka Alicja
– Przewodniczący Komisji GZM – Kalinowski Mirosław
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Samborska Janina

Członkowie
Kisiel Wiesław, Kozioł Leokadia, Dębska Jadwiga, Szczygieł Tadeusz, Szabała Elżbietą, Józwiak Henryk.

Osiedla Poręba – 11 członków

Prezydium Rady
– Przewodniczący Rady – Kaczmarski Jerzy
– Z-ca przewodniczącego – Piekniak Krzysztof
– Sekretarz – Kasprzak Grażyna
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kutyła Jerzy
– Przewodniczący Komisji GZM – Czępińska Ewa
– Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Czerwieniec Ryszard

Członkowie
Ciechan Anna, Kutyła Jerzy, Błachowski Bogusław, Czępińska Ewa, Czerwieniec Ryszard, Kołpa Barbara, Głuska Krystyna, Piekniak Krzysztof, Szalast Maria.

Zarząd SM „Czuby”

Lublin 02.12.2016 r.

Data opublikowania: 12:21, 23 grudnia 2016

Kategorie: Archiwum