informator69
W SM Czuby roboty remontowe w osiedlach wykonywano w oparciu o uchwalone na 2019 r. przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli plany rzeczowo – finansowe.

Wszystkie podejmowane działania zmierzały do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia stanu technicznego i estetycznego istniejących obiektów budowlanych ich otoczenia i urządzeń z nimi związanych.

Zakres wykonywanych robót, tak jak w latach poprzednich, jest większy niż zaplanowano. Osiągnięto to poprzez wybór w drodze przetargu najkorzystniejszych cenowo ofert, zlecaniu robót solidnym, dającym gwarancje dobrej jakości prac wykonawcom, wykonywanie niektórych robót systemem gospodarczym przez konserwatorów, wykonywanie robót zgłaszanych we wnioskach mieszkańców nieruchomości.

Efekt wykonanych prac to pozytywna zmiana estetyki osiedli, zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej mieszkań.

1. Osiedle SKARPA

 • malowanie klatek schodowych w budynkach Gościnna 1,3,5,9,7,13,15
 • renowacja ściany północnej w budynkach Fantastyczna 13,15
 • wykonanie powiększenia zatoki postojowej przy ul. Sympatycznej 8
 • remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu
 • wykonanie remontu wejść i wymiany rynien w budynkach Fantastyczna 13,15
 • bieżące remonty dźwigów w osiedlu
 • wykonanie placów z kostki brukowej pod pojemniki na śmieci w osiedlu – w realizacji
 • wykonanie remontu wejść w budynkach Gościnna 1,3,5,15
 • renowacja północnej ściany w budynku Sympatyczna 8 i zachodniej w budynku Sympatyczna 10
 • remont nawierzchni parkingu przy ul Radości 2A
 • przebudowa instalacji gazowej w budynku Sympatyczna 2 – w realizacji
 • przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach osiedla – w realizacji
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu

2. Osiedle RUTA

 • remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej od ul. Różanej do budynku Różana 7 wraz z wykonaniem nawierzchni brukowej zatok parkingowych
 • wykonanie chodnika od budynku Stokrotki 5 do chodnika biegnącego wzdłuż ul. Stokrotki
 • remont drogi dojazdowej do budynku Sasankowa 4
 • wykonanie 10 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do budynku Sasankowa 4
 • wymiana stolarki okiennej w pralniach, suszarniach i korytarzach kondygnacji technicznej w budynku Dziewanny 5
 • wymiana sterowania czterech dźwigów osobowych w budynkach Stokrotki 1,7
 • wymiana starych lamp oświetleniowych w piwnicach na lampy typu LED z czujnikiem ruchu w budynkach Stokrotki 1,3,5,7, Dziewanny 8,7,9
 • wymiana obróbek blacharskich z modernizacją barierki na tarasie nad garażami budynku Watykańska 8
 • remont tarasu nad garażami wraz z remontem tynków ścian zewnętrznych w budynku Watykańska 8
 • remont podestu przed wejściem do VI kl. budynku Różana 20 / od strony wąwozu /
 • zerwanie nawierzchni asfaltowej między schodami terenowymi przy budynku Sasankowa 8
 • remont schodów terenowych ul. Sasankowa 8 / przed apteką /
 • remont chodnika przed budynkiem Różana 12
 • remont schodów terenowych ul. Sasankowa 8 /przed pocztą /
 • utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci przy budynku Różana 7
 • wymiana uszkodzonych bloczków betonowych schodów przed budynkami Różana 16, Watykańska 8,Jana Pawła II 9, Dziewanny 5
 • remont chodnika od schodów przy budynku Różana 27 do ul. Różanej
 • likwidacja graffiti oraz malowanie elewacji budynku Dziewanny 1
 • remont opasek przy budynkach Dziewanny 13,15
 • remont schodów zewnętrznych przed lokalem nr 1A przy ul. Różana 1
 • montaż siatek zabezpieczających okna klatek schodowych przed ptakami w budynkach Sasankowa 1,3,4,5
 • wymiana czterech pomp w hydroforniach przy ul. Dziewanny i ul. Sasankowej
 • remont gazonu kwiatowego oraz części tynku na elewacji w budynku Różana 16
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławki parkowe przy budynkach Dziewanny 7,9,Różana 7,Stokrotki 8
 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Różanej 27
 • montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Różanej 27
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu

3. Osiedle ŁĘGI

 • malowanie klatek schodowych w budynkach Tatarakowa 6,8, Kaczeńcowa 2, Biedronki 11, Tymiankowa 1, Bociania 6,10
 • remont koszy podokiennych w budynkach Tatarakowa 6,Biedronki 11,Tymiankowa 58
 • remont schodów terenowych przy ul. Tatarakowej 16 oraz wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod kontenery na śmieci przy budynkach Wiklinowa 4, Kaczeńcowa 5, Bociania 6
 • docieplenie stropodachu w budynku Kaczeńcowa 3
 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku Kaczeńcowa 10
 • renowacja elewacji północnych ścian w budynkach Tatarakowa 10,12
 • remont nawierzchni dolnego poziomu garaży przy ul. Biedronki 2a,2bc
 • roboty remontowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz remont kominów wentylacyjnych dolnego poziomu garaży przy ul Bocianiej 1
 • ogrodzenie terenu pod kontenery na śmieci przy budynkach Kaczeńcowa 2, Wiklinowa 4
 • wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji gazowej w budynku Kaczeńcowa 10
 • uszczelnienie ściany fundamentowej w budynku Bociania 6
 • remont elewacji południowo-wschodniej wraz z remontem opaski garaży Bocianiej 1
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opasek wiatrołapów przy budynkach Wiklinowa 6, Biedronki 3
 • remont kabin dźwigowych w budynkach Wiklinowa 4, Wiklinowa 6
 • uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu w budynkach Biedronki 3,7, Tymiankowa 1,Kaczeńcowa 5,Bociania 6
 • naprawa elewacji ściany szczytowej w budynku Biedronki 7
 • wykonanie częściowego pokrycia dachu w budynku Biedronki 9
 • uszczelnienie ściany szczytowej w budynku Wiklinowa 6
 • wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym Tatarakowa 2
 • wykonanie docieplenia zsypu w budynku Wiklinowa 4
 • montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw
 • montaż dodatkowych ławek na terenie osiedla
 • rozbiórka piaskownicy wraz z utwardzeniem terenu Tymiankowa 48-52
 • wymiana opraw oświetleniowych dolnego poziomu garaży przy Bocianiej 1
 • remont pokrycia dachowego wiatrołapów w budynkach Wiklinowa 4,Wiklinowa 6
 • montaż latarni trójramiennej przy ul. Tatarakowej – w trakcie realizacji
 • wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Kaczeńcowej – w realizacji
 • malowanie klatek schodowych w budynku Kaczeńcowa 10 – w trakcie realizacji
 • bieżąca konserwacja dźwigów i hydroforni
 • przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu

4. Osiedle BŁONIE

 • czyszczenie i impregnacja elewacji budynków Kawaleryjska 4,14,16, Husarska 8, Rycerska 4,6, Hetmańska 6
 • dostawa i montaż huśtawki na placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych na placu zabaw przy ulicy Ułanów
 • remont nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i nawierzchni chodnika na działkach 15/6,15/4,15/9 przy ul. Rycerskiej – w realizacji
 • uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej
 • remont altan śmietnikowych ul. Kawaleryjska ,Rycerska, Szaserów, Ułanów
 • wymiana instalacji domofonowej na elektroniczne w budynkach Hetmańska 6,8,10
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu

5. Osiedle WIDOK

 • malowanie klatki schodowej oraz komór zsypu w budynku Bursztynowa 41
 • montaż lamp z czujnikiem ruchu w korytarzach piwnic budynku Szmaragdowa 36
 • montaż lamp z czujnikiem ruchu klatki schodowe i piwnice w budynkach Bursztynowa 23,29,30,31
 • wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy ul. Bursztynowej 37
 • wymiana opaski odwadniającej przy budynku Szmaragdowa 16
 • malowanie ścian i sufitów wewnątrz wiatrołapów oraz malowanie balustrad wraz z wymianą pochwytów na klatkach schodowych w budynku Bursztynowa 35
 • wymiana drzwi zewnętrznych do komór zsypowych w budynkach Szmaragdowa 30,34
 • wymiana ślusarki drzwiowej w budynku Bursztynowa 34
 • renowacja powierzchni ścian budynku Szmaragdowa 16
 • remont elewacji / ściany szczytowe / budynków Szmaragdowa 4,16,36,46
 • remont fragmentu elewacji budynku Bursztynowa 23
 • remont wiatrołapów w budynku Szmaragdowa 16
 • remont połaci dachowej z wymianą obróbki blacharskiej ogniomuru oraz montaż wywiewek na przewodach wentylacji w budynku Bursztynowa 36
 • wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach Topazowa 4,6
 • wymiana ciepłomierzy w budynkach Topazowa 4,6
 • malowanie pomieszczeń biurowych oraz korytarza klatki schodowej Adm. Osiedla
 • malowanie ogrodzenia przy ul. Bursztynowej 21
 • malowanie elementów stalowych altany śmietnikowej przy ul. Bursztynowej 21
 • malowanie konstrukcji wsporczych balkonów , balustrad schodów terenowych, balustrad i pochwytów balkonowych , krat w oknach w budynku Bursztynowa 21
 • wymiana wyłazu dachowego w budynku usługowo-handlowym Bursztynowa 17
 • przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu

6. Osiedle PORĘBA

 • remont chodników przy budynku Agatowa 18
 • przebudowa i modernizacja instalacji drugiej strefy zimnej wody i zasilanie podstacji ciepła w zimną wodę w budynkach Bursztynowa 6,8,10
 • remont instalacji domofonowej w budynkach Agatowa 18,Bursztynowa 1C
 • utwardzanie nawierzchni przy altanach śmietnikowych
 • konserwacja czyszczenie elewacji w budynkach Perłowa 4,8,Bursztynowa 12,14, Turkusowa 1,3,Agatowa 14
 • remont modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynkach Szafirowa 3,5, Agatowa 12,14,16
 • remont wymiana przykanalika instalacji sanitarnej w budynku Turkusowa 3
 • remont fragmentu jezdni asfaltowej przy budynkach Turkusowa 1,3
 • remont fragmentu nawierzchni asfaltowej przy budynku Perłowa 8
 • częściowy remont modernizacja kominów wentylacji grawitacyjnej w budynkach Perłowa 4,8,Szafirowa 3,5,Bursztynowa 1,1C,3,12,14, Turkusowa 1,3,Agatowa 16,18
 • wykonanie dodatkowych barierek przy schodach do budynków Perłowa 4,8, Szafirowa 3,5
 • remont wymiana zaworów podpionowych ciepłej wody w budynku Bursztynowa 10
 • remont wykonanie dodatkowego oświetlenia prześwitów w budynkach Perłowa 4,8, Turkusowa 1,3,Bursztynowa 12,14
 • remont zewnętrznych schodów przy budynkach Bursztynowa 6,8,10
 • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach
 • konserwacja zieleni w osiedlu
 • budowa nowych i remont istniejących miejsc parkingowych przy ul. Szafirowej w ramach środków finansowych z budżetu obywatelskiego.

Lublin dn. 12. 11. 2019 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:16, 20 grudnia 2019

Kategorie: Archiwum