informator69
Prezydent Miasta Lublin ( dr Krzysztof Żuk ) skierował do pracowników SM Czuby w Lublinie; Urszuli Ćwiklińskiej z Osiedla Błonie, Jacka Kaniosa z Osiedla Łęgi, Grażyny Bogan z Osiedla Skarpa, Jerzego Karcińskiego z Osiedla Poręba, Piotra Błażyńskiego i Teresy Szaniawskiej Wójcik z Osiedla Widok gratulacje wygranej projektów:
0 -23 Remont ciągów pieszo jezdnych przy ul. Szmaragdowej, 0-24 Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania, O-15 remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa w głosowaniu VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Na każdy z tych projektów głosowało ok. 2 700 osób.

Wygrana tych projektów to wspólny sukces, którego efektem jest rozwój Miasta Lublin.

Data opublikowania: 16:54, 20 grudnia 2019

Kategorie: Archiwum