Odznaczenia i wyróżnienia

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Prezydent Krzysztof Żuk odznaczył Medalem 700-lecia Miasta Lublin Spółdzielnię Mieszkaniową Czuby, oraz Dom Kultury Ruta.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, za podejmowanie licznych przedsięwzięć służących społeczności lokalnej Prezydent Lublina Krzysztof Żuk odznaczył długoletnich działaczy samorządowych SM Czuby: Danutę Przybyś-Zięba (oś. Łęgi), Jerzego Kaczmarskiego (oś. Poręba), Andrzeja Turskiego (oś. Błonie), pracowników SM Czuby: Prezesa SM Czuby Ryszarda Burskiego, kierownika Administracji Osiedla Widok Stanisława Kukisa, kierownika Domu Kultury Ruta Marię Kulik, kierownika Domu Kultury Skarpa Renatę Kiełbińską, oraz zespół wokalny „Pasjonatta” działający przy Domu Kultury Ruta.

Dyplom Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 25-lecia Domu Kultury Ruta w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania kultury, za ogromne zaangażowanie i pełną oddania pracę oraz działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej otrzymali pracownicy Domu Kultury: Anna Łakota, Piotr Dawicz, Izabela Klimowicz.

medal

Data opublikowania: 12:10, 20 grudnia 2017

Kategorie: Archiwum