Szanowni Mieszkańcy

Mijający rok był trudny ze względu na sytuację ekonomiczną mieszkańców: inflacja, wzrost cen gazu, prądu, wody, wywozu śmieci a od nowego roku wzrost opłat za wieczyste użytkowanie, podatku od nieruchomości: mieszkań, lokali, działek.

Podwyżki te niezależne od Spółdzielni wpływają na wzrost opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez mieszkańców. Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej Zarząd zrealizował wszystkie plany rzeczowo-finansowe uchwalane przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą. Wyniki finansowe Spółdzielni za 3-kwartały oraz dane za 4-kwartał dają podstawę do prognozowania, że uchwalone plany na rok 2022 zostaną wykonane. Niestety zapowiadane podwyżki w roku 2023 nie napawają optymizmem. Uchwalone plany rzeczowo-finansowe będą dużym wyzwaniem dla Zarządu. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie planowane jest w miesiącu maj-czerwiec 2023 r. Obejmować będzie podział zysku za lata 2019, 2020, 2021, 2022.

Zarząd dziękuje wszystkim członkom spółdzielni, członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Rady Nadzorczej za wspólną pracę na rzecz mieszkańców.

Wszystkim życzymy Szczęśliwego Nowego Roku
Zarząd SM Czuby

Ryszard Burski
Bożena Zielińska
Adam Ziółek

Data opublikowania: 12:28, 15 stycznia 2023

Kategorie: Archiwum