Wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie

W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni nadal pozostają tereny o pow. 15,36 ha zabudowane budynkami usługowymi oraz tereny na których urządzono zieleńce, place zabaw, dojazdy i parkingi.

Miasto co kilka lat dokonuje nowej wyceny wartości gruntów. Wzrost tej wartości jest podstawą do naliczania zwiększonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego działek.

W tym roku oraz 2020 Miasto dokonało ponownej wyceny niektórych działek na terenie osiedli Łęgi, Ruta i Skarpa. Wartość tych gruntów od ostatniej wyceny, tj. 2000 roku wzrosła wielokrotnie: 300% a nawet do 600%. W wyniku negocjacji zawartych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub przed Sądem udało się obniżyć opłaty o ok. 20%. Wzrost tych opłat wpływa na wzrost kosztów ponoszonych przez naszych mieszkańców.

Pozostałe tereny – zabudowane budynkami mieszkalnymi zostały wykupione przez Spółdzielnię od Miasta z 99% bonifikatą w latach 2004 i 2005. Grunty te – o pow. 92,58 ha stanowią własność Spółdzielni oraz właścicieli i współwłaścicieli lokali w poszczególnych nieruchomościach.

Data opublikowania: 09:11, 3 stycznia 2022

Kategorie: ArchiwumInformator