informator73Dewastacje naszych osiedli

Pomimo szczególnie trudnych warunków funkcjonowania w warunkach pandemii, problemów zdrowotnych i finansowych dotykających naszych mieszkańców, naszych pracowników a także wykonawców robót, staramy się w miarę możliwości realizować różnego rodzaju prace porządkowe i remontowe.
Nasze wysiłki nie idą na marne, osiedla wyglądają estetycznie, są czyste i zadbane. Mieszkania w naszej spółdzielni są atrakcyjne, wysokie ceny nie odstraszają nabywców. Obserwujemy duży ruch na rynku nieruchomości.

Jednak wartość naszego spółdzielczego majątku w dużej mierze zależy od nas samych. Niestety obserwujemy pomazane ściany, zniszczone elewacje świeżo odnowionych budynków, graffiti na odmalowanych stacjach transformatorowych, zbite szyby w drzwiach wejściowych do klatek schodowych, zdewastowane kosze na śmieci i ławki, pogięte rury spustowe, podpalane pojemniki na odpady i altany śmietnikowe – czasami wielokrotnie (np. przy Ułanów 14 trzykrotnie).
Naprawa tak zniszczonego mienia generuje wysokie koszty, a przecież te środki finansowe można byłoby wykorzystać na inne cele.

Ponawiamy zatem apel do naszych mieszkańców!!!
Postarajmy się zadbać o nasz wspólny majątek i nasze otoczenie, wrzucajmy śmieci (posegregowane) do odpowiednich pojemników, papierki do koszy na śmieci, sprzątajmy klatki schodowe, dbajmy o zieleń. Zauważone nieprawidłowości zgłaszajmy do Administracji Osiedli lub odpowiednich organów i służb porządkowych miasta.
Pomagajmy osobom słabszym. Wzajemna życzliwość na pewno przyczyni się do poprawy komfortu zamieszkiwania w naszej spółdzielni.

Zarząd SM Czuby

Lublin, kwiecień 2021 r.

Data opublikowania: 15:27, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator