informator73Nowy parking w centrum os. Ruta

SM „CZUBY” rozpoczęła przygotowania do budowy bezpłatnego i ogólnodostępnego parkingu u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej na terenie „dzikiego parkingu” oraz nieużywanego trawiastego boiska. Pozostała część tego terenu zostanie przeznaczona na zielone tereny rekreacyjne i odpoczynkowe dla mieszkańców.
Od lat Spółdzielnia zauważa narastający problem związany z coraz większą liczbą samochodów na naszych osiedlach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Spółdzielnia na początku 2019 r. wniosła do Urzędu Miasta Lublin o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenie tego terenu na ogólnodostępny parking osiedlowy z dopuszczeniem możliwości budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego i nadziemnego. Efektem tych działań jest zatwierdzona zmiana miejscowego planu zagospodarowania umożliwiająca budowę ww. parkingu. Nowo powstały parking może pomieścić ok. 200 stanowisk postojowych.

Ostateczna ilość miejsc zostanie określona projektem technicznym spełniającym wszystkie przepisy i wymagania architektoniczne zgodne z prawem budowlanym.
Dzięki tak dużej inwestycji możliwość parkowania pojazdów w tej części osiedla ulegnie znacznej poprawie. Obecnie trwają prace projektowe i jest nadzieja, że przynajmniej duża część parkingu zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Zarząd SM Czuby

Lublin, kwiecień 2021 r.

Data opublikowania: 15:26, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator