informator73

Budżet Obywatelski na 2022 rok

Od 7 kwietnia ruszyła VIII edycja Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 7 maja. Miasto Lublin przeznaczy na ich realizację 12,5 mln zł.
Dzięki inicjatywie i aktywności mieszkańców razem zmieniamy dzielnicę Czuby. Nasza Spółdzielnia jako jedyna w Lublinie włączyła się aktywnie w akcję Budżetu Obywatelskiego.
Na terenie naszych osiedli większość obszarów gminy została już wyremontowana i zagospodarowana. W ciągu 7 lat miasto wykonało roboty na kwotę ok.15 milionów złotych.
Takie przedsięwzięcie możliwe było dzięki głosom mieszkańców, zaangażowaniu pracowników oraz doskonałej współpracy Zarządu Spółdzielni z Radą Nadzorczą, Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Radami Dzielnic oraz Zarządem Dróg i Mostów i Urzędem Miasta Lublin.

Efekty tego widać wokół w postaci zadbanych terenów zieleni miejskiej, nowych chodników, wyremontowanych ulic i miejsc postojowych.
Każdego roku w regulaminie Budżetu Obywatelskiego zachodzą zmiany, które należy uwzględniać w zgłaszanych projektach. W tegorocznej edycji istotną dla nas zmianą jest obniżenie kwoty na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne do 1 miliona złotych, przy jednoczesnym zniesieniu wymogu realizacji prac w co najmniej dwóch dzielnicach.

Wartość projektów dzielnicowych, czyli takich, które w sposób szczególny służą mieszkańcom danej dzielnicy, nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy.
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku przygotujemy projekty, które uzgodnimy z mieszkańcami oraz Radami Dzielnic. Projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję Urzędu Miasta Lublin i te zaakceptowane zostaną poddane pod głosowanie na przełomie wrześnie i października br. We wrześniu, podobnie jak rok temu przekażemy Państwu szczegółowe informacje z prośbą o poparcie złożonych projektów.

Zarząd SM Czuby

Lublin, kwiecień 2021 r.

Data opublikowania: 15:24, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator