logo100

Budżet Obywatelski na 2021 rok.

 

DZIĘKUJEMY !!! – Po raz siódmy

odstepDzięki Państwa głosom na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na 700 000 złotych.

odstepDwa nasze projekty, tzw. dzielnicowe uzyskały w tym roku największą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2021.

* D-15 Remont parkingu przy ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 347 000 zł) – uzyskał 1449 głosów,

* D-48 Remont chodników wzdłuż ul. Dziewanny i Jutrzenki, remont chodnika przed Przedszkolem Nr 72 przy ul. Różanej 9 w os. Ruta oraz montaż latarni przy ul. Biedronki i Tymiankowej 3 w os. Łęgi (łączna wartość robót 350 000 zł) – uzyskał 1873 głosy.

odstepNasz projekt O-19 Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap) oraz remont ulicy Perłowej wraz z elementami zagospodarowania zdobył 1644 głosy – uplasował się na 3 miejscu w kategorii projektów ogólnomiejskich inwestycyjnych i nie będzie realizowany w przyszłym roku. Na projekty inwestycyjne tzw. twarde Miasto przeznaczyło kwotę 2,5 mln. zł.

Z tej puli skorzystają projekty, które uzyskały największą liczbę głosów:
O-3 Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – 3729 głosów,
O-16 Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy – 2238 głosów.

odstepWśród projektów ogólnomiejskich nieinwestycyjnych, tzw. miękkich najwięcej bo aż 2003 głosów uzyskał projekt O-38 Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina. W tej kategorii zrealizowanych będzie 7 projektów na łączną kwotę 1,2 mln. zł.

odstepPozostała kwota ponad 8 mln. zł zostanie przeznaczona na realizację 31 projektów dzielnicowych. Łącznie na terenie Lublina w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego do realizacji trafi 40 projektów na łączną kwotę ponad 12 mln. zł.

odstepDotychczasowe wyniki głosowania potwierdzają, że gwarancją sukcesu naszej Spółdzielni jest jednomyślność, kompromis i wzajemne poparcie mieszkańców poszczególnych osiedli.

odstepPrzypominamy, że dzięki Państwa głosom oddanym w latach ubiegłych na terenie SM Czuby, a także dzięki zaangażowaniu pracowników Spółdzielni – Miasto wyremontowało szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.

W latach 2015-2020 wykonano m.in.:
– Przyłącze energetyczne zasilające w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II – wartość robót: 100 000 zł,
– Miejsca parkingowe pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok – wartość robót: 490 000 zł,
– Remont oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów – wartość robót: 227 000 zł,
– Zatoki parkingowe przy ulicy Perłowej w os. Poręba – wartość robót: 250 000 zł,
– Remont ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ulicą Różaną w os. Ruta – wartość robót: 1500 000 zł,
– Remont Alei Młodości i Alei Marzeń w os. Skarpa – wartość robót: 1100 000 zł,
– Remont ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych w osiedlu Łęgi – wartość robót: 1 500 000 zł,
– Remont ul. Bocianiej – wartość robót ok. 900 000 zł,
– Remont i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – wartość robót: 497 000 zł,
– Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa – wartość robót: 500 000 zł,
– Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta – wartość robót 445 000 zł,
– Remont ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. Ruta – wartość robót 1.200.000 zł,
– Remont ul. Tatarakowej i Tymiankowej w os. Łęgi – wartość robót 500.000 zł,
– Remont chodników (o łącznej pow. 1440 m2), podjazd dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, parkingi przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. Błonie – wartość robót ok. 500.000 zł,
– Remont ul. Dragonów w os. Błonie – wartość robót ok. 300.000 zł.
– Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w rejonie Bursztynowej 14 w os. Poręba – wartość robót do 500.000 zł,
– Miejsca postojowe przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. WIDOK – wartość robót ok. 500.000 zł.
– Remont sięgaczy od ul. Szmaragdowej – wartość robót ok. 300.000 zł
– Remont ulicy Rycerskiej z oświetleniem dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 oraz remont ulicy Kaczeńcowej z dojściem do Przedszkola – wartość robót 1 200 000 zł,
– Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej w os. Poręba – wartość robót ok. 510 000 zł,
– Remont ulicy Fantastycznej- wartość robót ok. 300 000 zł,
– Remont chodnika wzdłuż ul. Uśmiechu – ok.85.000 zł,
– Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – Wąwóz Czuby – LSM,
– Remont boisk os. Błonie.
Łącznie daje to kwotę ok. 14 mln zł.

odstepPonadto dzięki zaangażowaniu naszych radnych z budżetu miasta wykonano szereg prac remontowych na terenie naszych osiedli, w tym remont ulic osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych, np. ul. Biedronki, Stokrotki, Radości, Romantyczna, Gościnna, Bursztynowa, Ułanów, główne ciągi piesze ze ścieżkami rowerowymi na terenie osiedli Łęgi, Błonie, Ruta, Skarpa, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych i szereg innych.

odstepDziękujemy i gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy, liczymy, że w przyszłym roku odniesiemy kolejny sukces.

Rada Nadzorcza i Zarząd
SM Czuby

Lublin, dn.12.11.2020 r.

Data opublikowania: 12:26, 17 grudnia 2020

Kategorie: ArchiwumInformator