informator71

PRZYPOMINAMY

W związku z bezpieczeństwem pożarowym budynków i jego mieszkańców przypominamy o bezwzględnym ZAKAZIE:

–– PRZECHOWYWANIA W WÓZKOWNIACH, PIWNICACH, NA KLATKACH SCHODOWYCH SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH, WYBUCHOWYCH, ŹRĄCYCH I TRUJĄCYCH,

–– SKŁADOWANIA STARYCH MEBLI NA KLATKACH SCHODOWYCH I W POMIESZCZENIACH WSPÓLNEGO UŻYTKU, TARASOWANIA KORYTARZY RÓŻNEGO RODZAJU SPRZĘTEM,

–– MOCOWANIA DO PORĘCZYSCHODÓW NA KLATCE SCHODOWEJ ROWERÓW.


ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA
WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WSPÓLNYCH.

Apelujemy o usunięcie z klatek schodowych, korytarzy piwnic, pralni, suszarni wszelkich składowanych przedmiotów, które stanowią zagrożenie pożarowe lub stanowią utrudnienie przy ewakuacji osób przez służby ratunkowe, np. podczas pożaru.

Niepotrzebne przedmioty należy wystawiać pod altany śmietnikowe przed terminem wywozu gabarytów (terminy wywozu gabarytów są wywieszone w tablicach administracyjnych na klatkach schodowych), w przeciwnym razie będą one uznane za porzucone i zostaną bez uprzedzenia usunięte przez pracowników administracji.

Zarząd SM „Czuby”

Lublin, październik 2020 r.

Data opublikowania: 09:15, 14 października 2020

Kategorie: ArchiwumInformator