informator70

Informacja dotycząca ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W związku z powtarzającymi się zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia ponownie wyjaśnia, że sprawy formalno-prawne gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostały uregulowane, prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.
Potwierdzają to wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, w aktach notarialnych jak również w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

Grunty te – o pow. 92,58 ha zostały wykupione przez Spółdzielnię od Gminy Lublin w latach 2004 i 2005 z bonifikatą 99%. Stanowią własność Spółdzielni oraz właścicieli i współwłaścicieli lokali w poszczególnych nieruchomościach.

W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni pozostają tereny o pow. 15,36 ha zabudowane budynkami usługowymi oraz tereny, na których urządzono zieleńce, place zabaw, dojazdy, tj. grunty przeznaczone na cele niemieszkaniowe – nie objęte ww. ustawą.

Zarząd SM Czuby

Lublin, kwiecień 2020 r.

Data opublikowania: 12:27, 7 kwietnia 2020

Kategorie: Archiwum