INFORMACJA
W sprawie walnego zgromadzenia dotycząca członków posiadających więcej niż jedno prawo do lokalu

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przypomina o konieczności wskazania przez Członka części Walnego Zgromadzenia, w której będzie uczestniczył w związku z przysługującym prawem do lokalu.

W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego (§74 ust. 3 Statutu Spółdzielni).

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 21:14, 5 maja 2016

Kategorie: Archiwum