INFORMACJA dotycząca rozliczania kosztów zużycia ciepła i wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne

W SM Czuby koszty energii cieplnej rozliczane są zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody” na podstawie odczytów podzielników wyparkowych – w osiedlach Ruta, Widok i częściowo Skarpa oraz elektronicznych z odczytem radiowym – w osiedlach Błonie, Poręba, Łęgi i częściowo Skarpa. W części budynków, na życzenie większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu, koszt energii cieplnej rozlicza się na m2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smczuby.pl .

Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wyparkowych, to m.in.:

  • rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach
  • brak rejestracji zużycia ciepła latem
  • pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
  • całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,
  • możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.

Wymiana podzielników może nastąpić na koniec okresu rozliczeniowego.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” kilkakrotnie informował mieszkańców o możliwość wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń (obecnie koszt podzielnika to 46 zł netto) (49,68 zł brutto).

Koszt ten wliczony zostałby w usługę rozliczeniową (koszt rozliczenia plus spłata podzielnika) wynoszącą 12,28 zł brutto/podzielnik z odczytem radiowym.

Przy jednorazowej spłacie podzielnika koszt usługi rozliczeniowej wynosi 9,18 zł brutto/ podzielnik.
Koszt wymiany, tj. demontażu i utylizacji istniejącego podzielnika wyparkowego i montaż elektronicznego to kwota 6,15 zł brutto/ podzielnik. Koszt ten zostałby uwzględniony przy pierwszym rozliczeniu ciepła jako opłata jednorazowa.

Na czas trwania 10 letniej umowy abonamentowej podzielniki kosztów stanowią własność firmy rozliczeniowej. Cena usługi rozliczeniowej, zgodnie z umową jest waloryzowana corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Decyzja o ewentualnej zmianie sposobu rozliczania energii cieplnej zostanie podjęta przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni (art. 45a ust. 93 ustawy Prawo energetyczne Dz.U z 2012 poz.1059 z 25.09.2012 z późn.zm.)

Wszelkie zapytania i ewentualne wątpliwości dotyczące wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne należy zgłaszać do Administracji Osiedli.

Zarząd SM „Czuby”

Lublin, 01.12.2016 r.

Data opublikowania: 14:56, 23 grudnia 2016

Kategorie: Archiwum