PO RAZ CZWARTY SOLIDARNE GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
ODNIOSŁO SUKCES


DZIĘKUJEMY!!!

Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd SM CZUBY
bardzo dziękują Mieszkańcom, którzy zagłosowali na projekty zgłoszone przez naszych członków
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w 2018 roku.

Projekty uzyskały w tym roku wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2018.

Dzięki Państwa głosom na terenie naszej Spółdzielni Miasto wykona w przyszłym roku prace na ponad 1,5 miliona złotych.

Do realizacji zakwalifikowano poniższe projekty:

1) Projekt duży: D-10 Wykonanie remontu ul. Kawaleryjskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej. Jest to projekt wspólny osiedla Błonie i Łęgi – wartość robót 1.200.000 zł – uzyskał 4097 głosów.

2) Projekt mały: M-98 Remont ul. Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową), położoną na działce nr 49/34 obr.30 ark.6 w Lublinie w osiedlu Skarpa – wartość robót 300.000 zł – uzyskał 4016 głosów.

Ponadto na terenie naszej dzielnicy zakwalifikował się duży projekt Nr D-38 Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II: plac zabaw, plac parkour, chodniki i drogi rowerowe, oświetlenie – wartość robót 1.200.000 zł – uzyskał 1384 głosów.

Znaczny udział w osiągniętym sukcesie mają nie tylko mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, ale także mieszkańcy innych spółdzielni oraz pracownicy SM Czuby.
Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy i liczymy, że w przyszłym roku znowu odniesiemy sukces.

Zarząd SM Czuby

Lublin, grudzień 2017 r.

Data opublikowania: 12:18, 20 grudnia 2017

Kategorie: Archiwum