informator66

Spółdzielnia jest własnością wszystkich członków i jako współwłaściciele powinniśmy o nią wszyscy dbać. Wszystkim mieszkańcom powinno zależeć na poprawie warunków zamieszkiwania w naszej Spółdzielni.

Każdy członek czy mieszkaniec naszej spółdzielni ma prawo do zgłaszania swoich propozycji i merytorycznych uwag nawet krytycznych. Każda taka uwaga zostanie wnikliwie przeanalizowana i w miarę możliwości finansowych i potrzeb mieszkańców realizowana.

Niestety nie wszystkim mieszkańcom pozytywne działania Zarządu, organów samorządowych spółdzielni oraz duże zaangażowanie mieszkańców w ich realizację się podobają.
Usiłują w różny sposób anonimowo rozpowszechniać nieprawdziwe fakty, ośmieszać wszelkie inicjatywy i działania spółdzielni, sami nie angażując się w działania mające na celu poprawę funkcjonowania Sp-ni, estetykę osiedli. Nie pozwólmy zniszczyć tego co osiągnęliśmy wspólnie przez blisko 40 lat.

informator66-screen-fb

Na terenie naszej Spółdzielni z inicjatywy kilku osób powstała grupa nazywająca się „Ruchem Mieszkańców Niezadowolonych – SM Czuby”.

Głównie za pośrednictwem internetu grupa rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, propaguje wrogie hasła i tworzy negatywną atmosferę wśród mieszkańców.

Dla przykładu kilka wpisów zamieszczonych na stronie Ruchu w ostatnim czasie:

1) Zaproszenie na Radę Nadzorczą z informacją o rzekomo wrogim przejęciu przez Spółdzielnię mieszkań swoich członków. Ani zdjęcie ani zamieszczona treść nie mają potwierdzenia w faktach.
Spółdzielnia nie zabiera mieszkań swoim członkom.
Wręcz przeciwnie – stara się im pomagać wychodzić z kłopotów finansowych poprzez przedłużanie terminów spłat i umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach. Spółdzielnia oferuje do sprzedaży w drodze przetargu tylko mieszkania wolne w sensie prawnym, wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego.

2) Wpis dotyczący odbudowy spalonego pawilonu przy ul. Radości.
Zamieszczone informacje są nieprawdziwe. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Spółdzielni, zgromadzonych na tę inwestycję, m.in. z podziału zysku Spółdzielni – zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia oraz z uzyskanego odszkodowania.
Żadna inwestycja Spółdzielni nie powoduje podniesienia opłat. Decyzję o budowie pawilonu i kontynuacji działalności dotychczasowej garmażerki „Pyza” podjęła Rada Nadzorcza na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa i mieszkańców. Dotychczasowa umowa najmu będzie renegocjowana.

3) Namawianie do nie wyrażania zgody na wymianę instalacji gazowej – nasuwa się pytanie w czyim interesie?
Podczas kolejnej awarii wycieku gazu w budynku na Skarpie Spółdzielnia odcięła dopływ gazu do części mieszkań. Wymieniono przerdzewiały odcinek pionu instalacji gazowej. Spółdzielnia ponownie zwróciła się do mieszkańców o zgodę na wymianę skorodowanej instalacji. Niestety bez efektu.
Mieszkańcy, nie wyrażając zgody nie tylko narażają siebie i swoich sąsiadów na niebezpieczeństwo wybuchu, utraty zdrowia i życia ale ponoszą współodpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikające z ich decyzji.

„Grupa Niezadowolonych Mieszkańców” manipulując informacją – ośmiesza i odwraca znaczenie działań Spółdzielni i decyzji (uchwał) naszych organów samorządowych – podejmowanych
w interesie członków.

Anonimowość wpisów nasuwa poważne wątpliwości do intencji Ruchu Niezadowolonych, dlatego apelujemy do naszych mieszkańców o rozwagę.
Czy Państwo wiedzą, że na ostatnim walnym zgromadzeniu osoby zorganizowane przez „Grupę Niezadowolonych Mieszkańców” przywożone spoza Lublina, zamieszkałe w Świdniku, Kolonii Wierzbica, Bystrzejowicach, Dominowie,, Kraśniku, Przemyślu, Kielcach, Abramowie, Radzyniu Podlaskim, Wólce Łabunieckiej, Siemiatyczach,Łuckiej Kolonii, Łęcznej, Ostrzeszowicach, Panieńszczyznie, Majdanie Krasienickim zostały wyposażone w pełnomocnictwa z Państwa danymi osobowymi.
Pełnomocnictwa rozdawano na parkingu a osoby je otrzymujące miały za zadanie głosowania wszystkiego na „nie”.

Szanowni Państwo! Prosimy o nieudzielanie pełnomocnictw osobom obcym, o większe osobiste zaangażowanie się w sprawy Spółdzielni. To od nas zależy jak będzie funkcjonowała nasza Spółdzielnia, czy nasze osiedla będą bezpieczne, przyjazne i czy lepiej będzie się nam mieszkało.

Już dziś możemy stwierdzić,że uchwalone przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Radę Nadzorczą plany rzeczowo – finansowe na rok 2018 zostaną w pełni zrealizowane.
Współpraca Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rady Nadzorczej oraz Zarządu, jak również członków i mieszkańców Spółdzielni, pozwoliła w wielu przypadkach na wykonanie poza planem dodatkowych remontów i drobnych inwestycji.

Spółdzielnia ma stabilną sytuację ekonomiczną, wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań finansowych w stosunku do Urzędu Skarbowego, dostawców mediów czy wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych.
Zaległości w opłatach eksploatacyjnych naszych mieszkańców zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 tys. zł.

Zaangażowanie mieszkańców oraz pracowników Sp-ni pozwoliło po raz kolejny uzyskać środki finansowe z budżetu obywatelskiego. Uzyskane środki umożliwią realizację potrzebnych i oczekiwanych inwestycji w naszej dzielnicy.

Przeprowadzone kontrole przez instytucje zewnętrzne potwierdzają prawidłowe i zgodne z przepisami działania Spółdzielni. W dalszym ciągu przed Spółdzielnią stoją ważne wyzwania, którymi musi się zająć w 2019 r. np. zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wymiana instalacji gazowych itp.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w 2019 r. będziemy obchodzić 40-lecie naszej Sp-ni. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w organizację obchodów naszego jubileuszu. W terminie późniejszym poinformujemy, Państwa o harmonogramie uroczystości. Liczymy na ciekawe propozycje i Państwa pomysły.

Z poważaniem;
Zarząd SM „Czuby”

Data opublikowania: 20:16, 18 grudnia 2018

Kategorie: Archiwum