DRODZY PAŃSTWO!!!

Przedstawiciele grupy nazywającej się „Ruchem Niezadowolonych SM Czuby’ rozdawali pełnomocnictwa na Walne Zgromadzeniu SM Czuby w 2018 r. osobom niezwiązanym z naszą Spółdzielnią, zamieszkałym w Przemyślu, Kielcach,Radzyniu Podlaskim, Wólce Łabunieckiej, Siemiatyczach,Łuckiej Kolonii, Łęcznej, Ostrzeszowicach, Panieńszczyznie, Majdanie Krasienickim, Kolonii Wierzbica, Bystrzejowicach, Dominowie,, Kraśniku, Abramowie, Świdniku. W Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby” w 2018 r. udział wzięło 699 pełnomocników.

Członkowie grupy „Ruchu Niezadowolonych SM Czuby’ za pośrednictwem Internetu rozpowszechniali nieprawdziwe informacje, propagując wrogie hasła i tworząc negatywną atmosferę wśród mieszkańców.

Manipulując informacjami – ośmieszali i odwracali znaczenie działań Spółdzielni i uchwał podejmowanych przez organy samorządowe.
Osoby posiadające pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu miały za zadanie głosowania wszystkiego na „nie”, pomimo stabilnej sytuacji ekonomicznej Spółdzielni, pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne, realizacji przez Spółdzielnię wszystkich zobowiązań finansowych w stosunku do Urzędu Skarbowego, dostawców mediów czy wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych.

Szanowni Państwo! Prosimy o nieudzielanie pełnomocnictw osobom obcym, o większe osobiste zaangażowanie się w sprawy Spółdzielni.
To od nas zależy jak będzie funkcjonowała nasza Spółdzielnia, czy nasze osiedla będą bezpieczne, przyjazne i czy lepiej będzie się nam mieszkało.
Zaangażowanie mieszkańców oraz pracowników Sp-ni pozwoliło po raz kolejny uzyskać środki finansowe z budżetu obywatelskiego. Uzyskane środki umożliwią realizację potrzebnych i oczekiwanych inwestycji w naszej dzielnicy.

Z poważaniem;
Zarząd SM „Czuby”

Data opublikowania: 12:38, 15 kwietnia 2019

Kategorie: Archiwum