bo-2017-846

Po raz trzeci mieszkańcy Lublina zdecydują o wydaniu 15 milionów złotych z budżetu miasta na rok 2017.

Przez ostatnie dwa lata, dzięki Państwa głosom miasto zrealizowało na terenie naszej spółdzielni aż 11 projektów na kwotę ponad 6,5 mln złotych.

Wg regulaminu, w tym roku mieszkańcy Lublina, powyżej 16 roku życia, będą mogli zagłosować na 2 projekty małe i 1 projekt duży. Lista projektów skierowanych do realizacji zostanie stworzona na podstawie liczby uzyskanych głosów z założeniem, że na terenie jednej dzielnicy nie może być zrealizowane więcej niż 1 projekt duży (o wartości od 500 tys. zł do 1,2 mln zł) i 2 małe (o wartości od 50 tys. do 500 tys. zł).

W kwietniu br zakończyła się procedura składania wniosków. Mieszkańcy Lublina złożyli aż 170 na łączną kwotę ponad 90 mln. zł.

Kolejnym etapem procesu jest weryfikacja wniosków pod kątem możliwości ich realizacji i kalkulacja kosztów. Następnie powstanie lista projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Lista projektów pozytywnie ocenionych przez komisję Urzędu Miasta, wraz z krótkim opisem, zamieszczona zostanie na stronie internetowej urzędu oraz w punktach informacyjnych:
Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo ważne będzie poparcie projektów zgłoszonych przez naszych mieszkańców i uzgodnionych z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Radą Nadzorczą i Radami Dzielnic. Są to:

– w Dzielnicy Czuby Północne:

  1. Projekt duży: D-40 Rewitalizacja ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. Ruta – wartość robót 1.200.000 zł.
  2. Projekt mały: M-92 Wykonanie remontu chodników (o łącznej pow. 1440 m2), podjazdu dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, budowa parkingów przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. Błonie (wartość robót ok. 500.000 zł).
  3. Projekt mały: M-23 Remont ul. Tatarakowej i Tymiankowej w os. Łęgi o wartości do 500.000 zł.

– w Dzielnicy Czuby Południowe:

  1. Projekt mały: M-20 Budowa miejsc postojowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. Widok – wartość robót ok. 500.000 zł.
  2. Projekt mały: M-96 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku (plac zabaw i siłownia zewnętrzna) w rejonie Bursztynowej 14 w os. Poręba – wartość robót do 500.000 zł.

Spółdzielnia będzie na bieżąco informowała Państwa o terminie i sposobie głosowania.
Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do akcji poprzez solidarne głosowanie na wytypowane projekty. Z doświadczenia z lat ubiegłych wynika, że oddanie głosu na inny projekt z naszej dzielnicy (również ważny i potrzebny) może skutkować zakwalifikowaniem do realizacji projektu konkurencyjnego z innej dzielnicy (z większą ilością głosów).

 

Lublin, czerwiec 2016 r.

Zarząd SM Czuby

 

Data opublikowania: 08:44, 23 grudnia 2016

Kategorie: Archiwum