Uchwała Nr 5/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 19.02.2024 r.

w sprawie: sprzedaży alkoholu w lokalach użytkowych przy ulicy Radości 4/2A, Radości 4/2B

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 8.02.2024 r. najemcy lokali użytkowych w budynku przy ulicy Radości 4/2A i Radości 4/2B – Portobello Pizza, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” pozytywnie opiniuje sprzedaż w ww. lokalach napojów alkoholowych (wino, drinki, alkohole włoskie itp.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:37, 22 lutego 2024

Kategorie: 2024