Uchwała Nr 3/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 19.02.2024 r.

w sprawie: korekty planu na 2024 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 13.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2024 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 13 o renowację północnej elewacji budynku przy ulicy Fantastycznej 7.
Koszt wykonania ww. robót w wysokości ok. 85000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:35, 22 lutego 2024

Kategorie: 2024