Uchwała Nr 8/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie: umieszczenie reklam na budynku

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 26.02.2018 r. najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radości 9/5a Okulistyka S.C., Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie dwóch reklam na fasadzie budynku przy ul. Radości 9, z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m2 powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:29, 23 marca 2018

Kategorie: 2018