Uchwała Nr 7/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie: przedłużenie umowy o dzierżawę terenu w nieruchomości ES 13

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia przedłużyć umowę dzierżawy terenu z firmą Netia Telekom Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej przy ul. Górniczej 1 w nieruchomości ES 13, zawartą na czas określony do dnia 3 maja 2019 r. Dzierżawca przeznacza dzierżawioną nieruchomość na usytuowanie modułów centrali telefonicznej Netia Lublin Telekom SA z siedzibą w Łęcznej.
RPNO „Skarpa” wnioskuje zawarcie umowy na czas nieokreślony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:27, 23 marca 2018

Kategorie: 2018