Uchwała Nr 5/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenie stawek za udział w zajęciach

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zatwierdza wysokość opłat za zajęcia w Domu Kultury „Skarpa” zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:18, 6 marca 2018

Kategorie: 2018