Uchwała Nr 35/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 17.12.2018 r.

 

w sprawie: sprzątania klatki schodowej w budynkach przy ulicy Romantycznej 6 – II klatka.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 01.01.2019 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Romantycznej 6 – II klatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 12:45, 18 grudnia 2018

Kategorie: 2018