Uchwała Nr 30/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 24.10.2018 r.

w sprawie: montażu domofonów z systemem cyfrowym w IV klatce budynku przy ul. Fantastycznej 21.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 19.10.2018 r. mieszkańców IV klatki budynku przy ul.Fantastycznej 21 dotyczącego montażu domofonów z systemem cyfrowym Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o:

– wprowadzeniu od dnia 1.11.2018 r. do 31.08.2019 r. odpisu na montaż domofonów w wys. 10,00 zł miesięcznie dla mieszkań IV klatki budynku przy ulicy Fantastycznej 21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Edward Dudek

Data opublikowania: 10:31, 29 października 2018

Kategorie: 2018