Uchwała Nr 26/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie: korekta planu gospodarczo-finansowego na 2019 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wprowadza korektę do planu gospodarczo-finansowego osiedla na 2019 r. uchwalonego uchwałą nr 23/2018 z dnia 23.07.2018 r. i ustala od dnia 01.01.2019 r. stawkę z tytułu eksploatacji w wysokości 1,45 zł/m2 w  nieruchomości ES 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 10:54, 30 sierpnia 2018

Kategorie: 2018