Uchwała Nr 25/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 23.07.2018 r.

w sprawie: plan działalności kulturalno-oświatowej Domu Kultury „Skarpa”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” uchwala plan działalności kulturalno-oświatowej Domu Kultury „Skarpa” na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 14:57, 26 lipca 2018

Kategorie: 2018