Uchwała Nr 18/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 13.06.2018 r.

w sprawie: montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Romantycznej 12

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na montaż urządzeń zabawowych na terenie zielonym za budynkiem przy ulicy Romantycznej 12. Koszt robót zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 06.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 09:25, 18 czerwca 2018

Kategorie: 2018