Uchwała Nr 17/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 13.06.2018 r.

w sprawie: korekta planu funduszu remontowego nieruchomości ES 02 na 2018 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zmniejszeniu zakresu prac remontowych nieruchomości ES 02 na 2018 r. o ułożenie płytek gresowych na parterach i kondygnacjach technicznych w budynkach przy ul. Sympatycznej 1 i ul. Sympatycznej 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 09:23, 18 czerwca 2018

Kategorie: 2018