Uchwała Nr 14/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie: zwiększenie zakresu sprzątania klatki schodowej w budynku Sympatyczna 14

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2018 r. mieszkańców budynku przy ul. Sympatycznej 14 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zwiększeniu zakresu sprzątania klatki schodowej o sprzątanie korytarzy przy mieszkaniach w budynku Sympatyczna 14 i zwiększeniu wysokości składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” od dnia 01.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący

Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 13:23, 22 maja 2018

Kategorie: 2018