ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22, 28, 31 grudnia 2020 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22, 28, 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.
 • wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, okresów rozliczeniowych w 2021 r. oraz limitów godzin nadliczbowych w 2021 r.
 • zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.
 • wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2021 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” podpisania umowy z Firmą „APATOR POWOGAZ” S.A. na dokonanie rocznego rozliczenia energii cieplnej lokali mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 19 w osiedlu Widok – w związku z dokonaniem w br. wymiany na urządzenia z odczytem radiowym tej firmy.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie GAZ-SERWIS usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przed budynkiem Fantastycznej 5 w os. Skarpa.
 • w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych I usługowych w os. BŁONIE.
 • przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigów osobowych w budynku: Kaczeńcowa 2 kl. II, Biedronki 3 kl. II w oś. Łęgi.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Venta konserwacji i wykonania wymiany domofonu z analogowego na domofon z systemem cyfrowym oraz ich montażu w II klatce budynku przy ulicy Gościnnej 11 w osiedlu Skarpa.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Gaz-Serwis-Dwa wykonanie remontu polegającego na wymianie i montażu zaworów termoregulacyjnych i odcinających na pionach cyrkulacyjnych, zaworów odcinających na pionach zasilających zaworów termoregulacyjnych i zwrotnych w węzłach w budynku Bursztynowa 3 w oś. Poręba.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Pracowni Projektowej Dom i Wnętrze, wykonania projektu wymiany ocieplenia elewacji zachodniej w budynku Sympatycznej 1 w os. Skarpa.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Róża” montażu lampy typu HYBRYDA (zasilanej panelem fotowoltaicznym i prądnicą wiatrową) na terenie parkingu przy ul. Watykańskiej – pod warunkiem uzyskania zgody RN.

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu:

 • na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych w oś. BŁONIE oraz podpisanie umowy na wykonanie prac z firmą PU HIMALIA
 • na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 27/62 w os. Ruta

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu:

 • przepisania z 1.01.2021 r. umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Radości 4 na innego najemcę. Warunki umowy i rodzaj prowadzonej działalności pozostały bez zmiany.
 • zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego przy ul. Przytulnej na prowadzenie biura wraz z magazynem biurowym.

4. Skierowania wniosków:

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.

 • obniżenia opłat na okres 3 miesiące o 50% lub do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię za najem lokali użytkowych w związku ze spadkiem liczby klientów lub zamknięcia lokali spowodowanym stanem epidemicznym,
 • podpisania aneksu w sprawie zmiany terminu zakończenia prac na opracowanie projektu technicznego drogi pożarowej przed budynkiem Gościnnej 3 w os. Skarpa.
 • wprowadzenia od 01.01.2021 r. do opłat czynszowych składnika „konserwacja domofonów” w wys.1,94 zł/miesiąc/lokal w budynku Gościnna 11 – II kl. w os. Skarpa
 • zmiany od 1.01.2021 r. stawki za wywóz nieczystości dla lokali użytkowych w os. Widok z 0,45 zł/m2 na 0,52 zł/m2, w związku ze zmianą ceny odbioru stałych odpadów komunalnych przez firmę SUEZ Wschód Sp. z o.o.,
 • zmiany od 1.01.2021 r. stawki opłat czynszowych w poz. sprzątanie klatek schodowych z 13,85 zł na 15 zł/ m-c /lokal (brutto) w os., Błonie, Widok Łęgi, Skarpa, Ruta.
 • rozwiązania z 31.01.2020 r. umowy z firmą MAZON Sp. z o. o. na wykonanie usługi sprzątania VI klatki schodowej w budynku Bocianiej 8 w os. Łęgi.
 • ogłoszenia przetargu ofertowego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 27/62, wyznaczenie daty otwarcia ofert, ustalenie kwoty wadium,
 • wprowadzenia od 01.01.2021 r. do opłat czynszowych składnika – sprzątania klatki schodowych dla mieszkań kl. VI w budynku Perłowa 8 w os. Poręba oraz wprowadzenia do opłat stawki w wysokości 12,30 zł/miesiąc /mieszkanie.
 • rozwiązania z 31.01.2021 r. umowy z firmą „MAZON” Sp. z o. o. na sprzątanie klatki schodowej oraz na nie doliczanie od 01.02.2021 r. do czynszu kwoty 15,00 złotych (brutto) w budynku Bocianiej 6 – I kl.
 • powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 27/62 w os. Ruta.

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.:

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

1) analizy działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2020 r.
2) odpowiedzi na wniosek prezydium Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2020 r.

 

Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie