ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Oferta pracy – Kierownik Administracji Osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Czuby” w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Administracji Osiedla

 

Do podstawowych obowiązków Kierownika Administracji należało będzie:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami osiedla, w tym zabezpieczanie spraw m.in.: porządkowych, kontrolnych, remontowych i konserwacyjnych,
 • prawidłowe, skuteczne i efektywne kierowanie administracją osiedla oraz nadzór nad podległymi pracownikami administracji,
 • podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych zmierzających do należytego i terminowego wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami oraz zasadami efektywności i gospodarności,
 • opracowanie wytycznych projektów planów rzeczowo – finansowych działalności osiedla przy współudziale Rady Przedstawicieli Osiedla,
 • przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją pracy Administracji Osiedla zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami,
 • prowadzenie działalności mającej na celu prawidłowe zabezpieczenie zasobów mieszkaniowych i użytkowych zgodnie z zasadami racjonalności i optymalnego wykorzystania środków.

Wymagania:

 • znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni i zasad zarządzania nieruchomościami,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, min. 5 lat,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją,
 • uprawnienia budowlane lub licencja zarządcy nieruchomości mile widziane.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, wyników i zaangażowania.

Osoby zainteresowane udziałem w  obecnym i kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim cv klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Czuby w Lublinie przy ul. Watykańskiej 6 zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących mi w związku z tym praw. Oświadczam, że zgodę wyrażam dobrowolnie.”

Aplikacje kandydatów przesyłać należy  na adres mailowy kadry@smczuby.pl lub dostarczyć do pokoju 33 (I piętro) w Sp-ni  ul. Watykańska 6, w godzinach urzędowania tj. pn. 7:00-17:00, wt.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu 81 464 17 25 lub 724 406 408.

Termin przesyłania aplikacji: do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 13 RODO Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie, ul. Watykańska 6,
 2. Inspektorem danych osobowych  w SM „Czuby” jest Pan  J. Zawada.
 3. CV kandydatów nie rozpatrzone w konkretnym procesie rekrutacji będzie przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji,
 4. Po  tym okresie dane osobowe będą usuwane  oraz  nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Aplikacji nie odsyłamy.
 6. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 7. Kandydatom  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostające bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji jak i w celu przyszłych  rekrutacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie