ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja dotycząca opłat eksploatacyjnych w SM Czuby

Informacja dotycząca opłat eksploatacyjnych w SM Czuby


Składniki opłat eksploatacyjnych naliczanych za korzystanie z lokali dzielą się na zależne od spółdzielni i niezależne od spółdzielni.
Na kwotę wysokości opłat w dużym stopniu wpływają naliczenia związane z kosztami niezależnymi, wynikającymi z faktur wystawianych przez dostawców mediów, np. energii elektrycznej, zimnej wody, energii cieplnej dla potrzeb co i na podgrzanie wody, kosztów konserwacji dźwigów, hydroforni i instalacji CO, ubezpieczenia majątku, wywozu nieczystości, a także plany remontowe i koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości.
Stawki są uchwalane przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

 • Energia eklektyczna (rozliczenie na m2 pow. uż.) i gaz (rozliczenie na osobę) są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki. Są różne dla nieruchomości, gdyż zależą od zużycia prądu lub gazu w danej nieruchomości.
 • Ubezpieczenia (rozliczenie na m2 pow.uż.) – stawka ustalona przez firmę ubezpieczającą majątek Spółdzielni, wyłonioną w drodze przetargu.
 • Podatek od nieruchomości (rozliczenie na m2 pow. uż) -stawkę ustala Rada Miasta – w 2019 r. na poziomie 2018 roku.
 • Sprzątanie klatek schodowych (rozliczanie na lokal) – jest dobrowolne, zależy od zgody lokatorów poszczególnych mieszkań (ponad 50% zgód w danej klatce schodowej). Ceny ustala firma sprzątająca. Podwyżka zaproponowana przez firmy w 2019 roku jest związana ze wzrostem płacy minimalnej na 2250 zł.
 • Abonament za wodomierz MPWiK (rozliczanie na lokal) – stawka ustalona przez MPWiK.
 • Konserwacja dźwigów i hydroforni (rozliczanie na lokal) oraz inne konserwacje zależą od firm zewnętrznych, wyłonionych w drodze przetargu.
 • Przeglądy techniczne gazu i energii elektrycznej wynikają z przepisów Prawa Budowlanego i są przeprowadzane w terminach – zgodnie z przepisami (przez firmy wyłonione w drodze przetargu).
 • Konserwacja domofonów (rozliczanie na lokal) kształtuje się na takim samym poziomie jak w 2018 roku wynosi 1,94 od lokalu.
 • Dostawa sygnału RTV dotyczy os. Widok.
 • Wywóz odpadów komunalnych (rozliczanie na osobę) – stawkę ustala Rada Miasta, w 2019 roku wzrost wynika z nowych zasad segregacji, np. dla gospodarstwa jednoosobowego wzrósł z 12 do 21 zł. miesięcznie.
 • Cena zimnej wody jest ustalana przez MPWiK – w roku 2019 na poziomie 2018 roku.
 • Cena energii cieplnej dla CO i CW ustalana jest na podstawie faktur LPEC.

Opłaty zależne od Spółdzielni:

 • Eksploatacja (rozliczanie na m2 pow.uż.) – stawka ustalona przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą. Stawka jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości, zależnie od potrzeb danej nieruchomości.
  Na wysokość stawki decydujący wpływ mają rosnące ceny usług obcych, takich jak np. usuwanie awarii, podcinanie drzew, odśnieżanie, usługi pocztowe itp. oraz ceny sprzętu i materiałów, takich jak np. miotły, piach, materiały budowlane i biurowe.
 • Fundusz remontowy (rozliczenie na m2 pow. uż.) – stawka wynika z planów remontowych poszczególnych nieruchomości, zatwierdzonych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Radę Nadzorczą.
 • Odpis na wymianę dźwigów – dotyczy os. Skarpa – ustalony przez RPNO Skarpa.
 • Działalność kulturalno-oświatowa (rozliczenie na lokal) – stawka ustalona przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą.
 • Utrzymanie mienia spółdzielni (rozliczanie na m2 pow.uż.) – stawka ustalona przez Radę Nadzorczą, w 2019 roku jest na poziomie 2018 roku – 0,12 zł/m2.
 • Zarząd SM „Czuby”

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie